Cennik

karton

Przeprowadzki

Na terenie miasta obowiązuje opłata od godziny pracy.

Na koszt przeprowadzki wpływ ma wiele czynników. Między innymi:
- czas trwania przeprowadzki;
- piętro, z którego trzeba znieść/ na które trzeba wnieść przewożone rzeczy;
- dystans;

Dodatkowe informacje

Pierwsza roboczogodzina jest niepodzielna. Przy każdej następnej godzinie liczymy każde rozpoczęte 30 minut.
Jeśli na terenie Wrocławia łączny dystans wynosi powyżej 50 km, to każdy kilometr (powyżej 50km) liczymy dodatkowo według stawek za kilometr.

Transport

Przy wyjazdach poza Wrocław obowiązuje stawka za kilometr.
Wynosi ona następująco:

Proszę pamiętać, że odległość jest liczona w obydwie strony. Do ceny za transport doliczona zostaje opłata za rozładunek i załadunek, chyba że klient robi to we własnym zakresie.
W przypadku faktury VAT do ceny doliczam 23% podatku.